Trauma och kris

Kris

Alla människor kommer i kontakt med olika typer av kriser under sitt liv. En del av kriserna är naturliga utvecklingskriser (t.ex. att flytta bort från barndomshemmet, att börja studera,  få barn, kriser i parförhållandet, byte av arbetsplats, att barnen blir vuxna) som för livet framåt mot nya utmaningar.


Människor reagerar väldigt olika i krissituationer. Det finns de som inte klarar att vara ensamma, andra drar sig undan allt sällskap. Många vill prata om det som hänt om och om igen, andra blir helt tysta och svåra att få kontakt med. Ångest och oro är vanliga symtom hos de flesta men vissa känner en total tomhet på känslor. Det är vanligt att man får sömnproblem. Vissa tappar matlusten helt, andra tröstäter. Det är vanligt att man känner förtvivlan och hopplöshet, man gråter och upplever att livet inte är värt att leva eller att livet aldrig någonsin kan bli bra igen.

Trauma

Ordet trauma betyder skada. Ett psykiskt trauma är ofta ett resultat av en chockartad och smärtsam upplevelse som skapar så mycket stress och överväldigande känslor att de blir svåra att hantera. Svåra händelser kan framkalla både fysiska och psykiska reaktioner. Att vi upplever dem är tecken på att vi börjar återhämta oss från det som hänt.

När man i dagligt tal pratar om ett trauma menar många människor en dramatisk händelse som förändrat deras liv och vardag. Det finns ett före och ett efter det som hänt. Men alla svåra händelser behöver inte vara trauman eller resultera i ett posttraumatiskt stressyndrom — PTSD. Största delen av de människor som råkar ut för en potentiellt traumatisk händelse återhämtar sig på egen hand, även om det ibland kan ta tid.