Några ord om terapeuten

Min grundutbildning är magister i samhällsvetenskaper. Socialt arbete var mitt huvudämne och psykologi mitt biämne. Jag har arbetat med olika arbetsuppgifter inom social- och hälsovården i många år. Nu senast i nio år som socialterapeut inom beroende- och missbrukarvården. Från och med slutet av november 2016 jobbar jag heltid som företagare.

 

För några år sedan blev jag speciellt intresserad av traumarelaterade reaktioner och började studera till traumapsykoterapeut (ET, specialnivå). Jag är av rättskyddscentralen för hälsovården (Valvira) godkänd psykoterapeut, har FPA:s behörighet för individualterapi och kan alltså ta emot klienter inom rehabiliterande psykoterapi (https://www.kela.fi/web/sv/16-64-ar_psykoterapi).  Sedan våren 2013 är jag legitimerad EMDR-terapeut och finns på www.emdr.fi  terapeutlista. Kortare  utbildning har jag inom kognitiv psykoterapi. Jag går regelbundet på arbetshandledning samt deltar i olika typer av skolningar. För tillfället går jag en lite längre utbildning i Sensomotorisk psykoterapi nivå 2 som ordnas av Sensomotor Psychotherapy Institute. Nivå 1 gick jag för några år sedan.