EMDR

EMDR är en förkortning av Eye movement desensitization and reprocessing

EMDR är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgågna som stör ditt dagliga liv. Det är fråga om en växelverkan mellan klienten och terapeuten, en standardiserad metod som är en del av vårdplanen.

Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer.

EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

EMDR syftar till att aktivera vår förmåga att hantera den påverkan traumat har på oss idag. Metoden kan hjälpa dig att känna igen och arbeta med känslor och tankar som kommer upp i anslutning till traumat. Den kan också hjälpa dig att tänka annorlunda om dig själv i förhållande till det som hänt.