Kriisi ja trauma

Kriisi

Kaikki ihmiset kohtaavat erilaisia kriisejä elämänsä varrella. Osa niistä ovat luonnollisia kehityskriisejä (esim. lapsuudenkodista pois muuttaminen, opiskelun aloittaminen, synnytys, parisuhteenkriisit, työpaikan vaihto, lasten itsenäistyminen), jotka vievät elämässä eteenpäin kohti uusia haasteita. Joskus mutosvaiheetkin    voivat tuntua niin ylivoimaisilta, ettei aijemmat selviytymiskeinot riitä.

Omiin reaktioihin vaikuttavat esim.

  • muutoksen merkitys ja mielekkyys itselle / läheisille
  • senhetkiset voimavarat
  • fyysinen ja psyykkinen terveydentila
  • mahdollisuus läheisten tukeen
  • muiden perheenjäsenten tilanne
  • aiemmat elämän kokemukset
  • aiemmista kriiseitä selviytyminen
  • elämäntilanne

Kriisistä selviytyy kohtaamalla ja läpityöskentelemällä ylivoimaisilta tuntuneet kokemukset, joka on keskeistä kriisihoidossa. Tällöin palautuu elämänhallinnan   tunne ja kehittyy uusia selviytymiskeinoja.

Psyykkinen kriisi tarkoittaa sitä, että ihminen joutuu elämäntilanteeseen, jossa hänen aikaisemmat kokemuksensa ja oppimansa reaktiot eivät auta läsnä olevan tilanteen ymmärtämiseen ja psyykkiseen hallitsemiseen. Jokainen ihminen reagoi kriisitilanteeseen eri tavalla riippuen omasta kehityshistoriasta, sen hetkisestä elämäntilanteesta, iästä, perhetilanteesta jne.

Kriisitilanne voi johtua äkillisestä, ulkoisesta koettelemuksesta, jolloin sitä kutsutaan traumaattiseksi kriisiksi, joka on odottamaton ja selvästi ulkoisten syiden laukaisema, esimerkiksi läheisen kuolema, onnettomuus. Traumaattisesta kriisistä todetaan usein, että se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta.

Kriisin puhkeaminen voi liittyä normaaliin elämään, jolloin kyseessä on ns. kehitys- tai elämänkriisi, esimerkiksi tiettyihin ikävaiheisiin liittyen (murrosikä, keski-ikä).

Trauma

Trauma määritellään henkiseksi tai ruumiilliseksi vaurioksi ta haavaksi. Sen aiheuttaa traumatisoiva tapahtuma, joka voi olla mikä tahansa yksilön kokema uhkaava tilanne, joka aiheuttaa epätavallisen voimakkaita, normaalia arkea häiritseviä reaktioita, traumaattista stressiä.

Elämässä voi tapahtua tällaisia äkillisiä, odottamattomia, ennakoimattomia tapahtumia. Kuten esim. oma tai läheisen vakava sairastuminen, läheisen kuolema, avioero, läheisen itsemurha / -yritys, koulu- / työpaikkakiusaaminen, ryöstö, väkivallan kohteeksi joutuminen, väkivallan näkeminen, raiskaus, insesti, onnettomuudet, luonnonkatastrofit, ns. läheltä piti - tilanteet. Tällaisilla tapahtumilla voi olla traumavaikutus myös paikalla olleisiin, heidän läheisiinsä tai yhteisön jäseniin.

Traumatapahtumasta voi selvitä ilman haittaaviksi jääviä reaktioita ajan ja läheisten tuella. Hoitamaton, pitkään jatkuva traumaattinen kriisi ja siihen liittyvä stressi voi aiheuttaa haittaavia muutoksia ihmisen minäkuvassa, ihmissuhteissa, toimintakyvyssä, terveydentilassa, kokemuksesta elämästä kokonaisuutena ja näin kapeuttaa / vaikeuttaa ihmisen elämää ja kehitysmahdollisuuksia, johtaa pysyvään persoonallisuuden muutokseen.