PTSD - traumaperäinen stressihäiriö

(post-traumatic stress disorder).

Kun henkilö on kokenut poikkeuksellisen uhkaavan tai katastrofaalisen tapahtuman, joka todennäköisesti aiheuttaisi voimakasta ahdistusta kenelle tahansa ja oireet ilmaantuvat puolen vuoden sisällä tapahtumasta, voi ihminen kärsiä traumaperäisestä stressihäiriöstä.

Traumaperäisessä stressihäiriössä ilmenee jokin seuraavista: jatkuvia muistikuvia tapahtumasta, hetkellisiä voimakkaita takautumia, painajaisunia tai ahdistuneisuutta olosuhteissa, jotka muistuttavat koetusta tapahtumasta. Yleensä henkilö pyrkii välttämään tilanteita ja olosuhteita, jotka muistuttavat tapahtumasta. PTSD -asiakkaalla ilmenee vähintään toinen seuraavista: Kykenemättömyys muistaa joitakin keskeisiä asioita tapahtumasta tai jatkuva psyykkinen herkistymisen ja ylivireyden oireita.