Traumapsykoterapia

Kriisi- ja traumapsykoterapia on psykoterapeuttinen toimintamuoto, jossa pyritään estämään psyykkisten haittavaikutusten syntyminen voimakkaan kriisin tai trauman jälkeen tai poistamaan jo syntyneet elämää haittaavat psyykkiset häiriötekijät. Hoidettava kriisi tai trauma voi olla akuutti tai se on voinut syntyä jopa kymmeniä vuosia sitten, mutta elämää rajoittaviksi ja häiritseviksi psyykkiset vaikeudet tulevat vasta nyt. Kriisi- ja traumapsykoterapia voi olla kestoltaan lyhyt- tai pitkäkestoista.